Når vi skal skabe et bofællesskab på en grund, der samtidig skal have en stor grad af bæredygtighed og biodiversitet, er der især to ’redskaber’, der er vigtige, nemlig permakultur og etableringen af en skovhave.
Vild natur, sommerfuglehave, insekthotel, vild have … I Danmark er der de seneste år kommet fokus på såkaldt vild natur (altså naturlig natur), og flere steder i landet arbejdes nu på at skabe sådanne område.
Og hjemme i de private haver er der også kommet opmærksom på, at skal haven være et levested for insekter og fugle, så skal være haven være mindre kultur og mere natur.
I Bofællesskabet Skovhaven bygger vi boliger til mennesker, samtidig med at vi skaber mere og bedre natur lige dér, hvor vi bygger. Nøglen, til at det kan lade sig gøre, hedder permakultur og skovhave.
I Hyllegaard Høje bliver permakultur en integreret del af fællesarealerne - det er bl.a. derfor, at vi passer så godt ind i den kommende 'bofællesskabslandsby'. 'Skovhaven' bliver sit eget bofællesskab, men vi naturligvis bliver også en del af det store fællesskab i Hyllegaard Høje, og vi tager aktiv del i skabelsen af den fælles natur og bæredygtige dyrkning.
Derfor vil en del af Bofællesskabet Skovhavens integration af permakultur også ligge i det fælles i Hyllegaard Høje. Men vi slipper det ikke på vores egen matrikel, og vores tilgang til boligens fodaftryk, bæredygtighed og naturen tæt på etc. ændrer vi ikke på.
Nedenfor kan du læse, hvad vi netop har skrevet om permakultur, skovhave og cirkulær økonomi i vores projektdokument.
PERMAKULTUR
Permakultur – dvs. vedvarende eller bærende kultur – handler om at skabe natur/biozoner, der er selvbærende og dermed helt eller delvist uafhængig af indgribende pleje og drift. I et område med permakultur vil der være en stor variation af balanceret og afstemt beplantning. Området vil derfor være i naturlig balance og danne basis for et varieret dyre- og planteliv.
Der er forskellige former for permakultur: vi ønsker at etablere den i form af en såkaldt skovhave – deraf bofællesskabets navn.
SKOVHAVEN
Skovhaver er biozoner med beplantning i flere niveauer: Fra høje træer over buske og småtræer til jordnære planter. De forskellige planter understøtter hinanden og skaber en naturlig og harmonisk balance. En skovhave har en høj biofaktor, dvs. en stor evne til at optage den klimaskadelige CO2.
Alle planter optager vand – men særligt træer har et stort vandoptag. Dette er relevant i en tid med klimaforandringer, og de udfordringer dét giver byerne i forhold øget og voldsommere nedbør. En skovhave vil yde et væsentligt bidrag til lokal afledning af regnvand (LAR), fordi en veltilrettelagt skovhave kan holde på al det regnvand, der falder på området og vil dermed aflaste det lokale kloaknet. Med voksende behov for klimatilpasning er det værdifuldt, hvis vi bygger i bymæssigt område.
Skovhaven bliver integreret i selve bofællesskabet og boliger, fælleshus og aktivitetszoner vil således ligge i skoven, omgiver af træer, frugtbuske og køkkenhave.
Skovhaven etableres i samarbejde med faglig rådgivning.​​​​​​
RIGERE DYRE- OG PLANTELIV
Vi får færre og færre dyrearter i vores danske natur (både på landet og i byen).
En skovhave baseret på permakultur skaber fundamentet for et rigt dyre- og planteliv, altså en stor biodiversitet. Bofællesskabet Skovhaven vil derfor kunne blive et vigtigt bidrag til øget og styrket natur i nærområdet, hvad enten det er bynatur eller lokale habitater i landzone – Og både i by- og landzone vil skovhaven være en vigtig korridor og ankerpunkt for skabelsen af en øget biodiversitet i nærområdet.
CIRKULÆR ØKONOMI OG VUGGE-TIL-VUGGE
For at skabe et bæredygtigt byggeri vil vi i byggefasen stille en række krav til byggefirmaet, bl.a. i forhold til valg af materialer, minimering af byggeaffald og ingen brug af tunge entreprenørmaskiner på terrænet.
Men vi ønsker også at tænke vores boliger med i hele deres livscyklus: fra boligerne opføres til den dag, de fjernes. Vi vil m.a.o. medtænke den cirkulære økonomi i byggeriet, således at boligerne lettere kan skilles ad og genbruges i nye processer (vugge-til-vugge) – Det sparer på de næste generationers naturressourcer og reducerer klimabelastningen.
Cirkulær økonomi handler simpelthen om,
at holde materialer og produkter i det økonomiske
kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.
Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde,
som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

citat: Miljøstyrelsen

You may also like

Back to Top