Lille, enkelt, bæredygtigt - og billigt. Det kan godt lade sig gøre at bygge, så folk med en gennemsnitlig indkomst kan være med. Også i næste generation.
Det kræver, at vi griber processen anderledes an - og at der er en aktiv foreningen, der deltager i nogle af de processer, vi ellers skulle betale andre (dyrt) for at udføre.
BIDRAG TIL DET FÆLLES ANSVAR
Naturen er trængt, biodiversiteten falder, arter forsvinder, klimaet forandres ... Vi har alle et fælles ansvar for at vende udviklingen – som samfund og som enkeltindivider. Det er en stor opgave og en presserende opgave. 
Vi ønsker at give vores bidrag til denne opgave så bredt og så godt som muligt. Derfor har vi vores fokus på biodiversitet, miljø og bæredygtighed – og derfor er vi stålfaste på at bygge CO2-neutrale huse i træ med et lille fodaftryk og med et stort hensyn den jord, vi bygger på. 
ALMENT – IKKE EKSKLUSIVT
I takt med klimaforandringer og belastning af naturressourcer er der (heldigvis) en øget fokus på bæredygtighed, ressourcer og CO2-udledning i forbindelse med boligbyggeri. I praksis er der dog stadig meget langt fra ord til handling: det meste byggeri i Danmark er fortsat konventionelt og meget lidt eller slet ikke bæredygtigt.
Vi skal gøre bæredygtige boliger til det almene – til den måde, vi bygger alt på. Desværre virker det som om, at tendensen går i en anden retning: at bæredygtighed sælges som det eksklusive, arkitekttegnede designelement – den ’miljøbevidste luksusvare’. Og hvis den tendens udvikler sig, bliver fremtidens bæredygtige huse alene de ekstra dyre boliger forbeholdt dem, der i særlig grad har råd til bæredygtighed.
I Bofællesskabet Skovhaven vil vi vise, at det netop er muligt både at bygge boliger, som folk med gennemsnitlige indkomster har råd til at købe, og at bygge dem bæredygtigt. Det er vores mål og vision. Det betyder også, at den bæredygtige økonomi skal fastholdes som en rød tråd, så også fremtidige, nye generationer i Skovhaven kan købe en bolig, hvor prisen er sat forsvarligt og bæredygtigt.
REFERENCEPRIS – ET ØKONOMISK KOMPAS
For ikke at det at bygge billigt ender med at bliver diffus og ukonkret, er der skrevet en referencepris ind som målsætning i foreningens vedtægter og vores idégrundlag.
Byggeprojektets budget holdes løbende og fra start til slut op imod referenceprisen - Man kan sige, at referenceprisen er vores økonomiske kompas.
Det betyder ikke, at referenceprisen ikke kan flytte sig, for den er naturligvis også afhængig af den aktuelle økonomiske situation (pt. med forhøjede materialepriser, krigen i Ukraine o.a.). Derfor har vi desværre også været nød til at justere referenceprisen. Den er pt. noget højere, end vi ønsker, og derfor arbejder vi på, at få den ned - Så langt ned som det er muligt (uden at gå på kompromis med vores grundprincipper).
Referenceprisen er for nuværende 1.800.000 kr., som altså er det beløb du i udgangspunktet skal kreditgodkendes til. Referenceprisen er for et 'referencehus' på 55 m2 reelt boligareal (70 m2 BBR).
Det er muligt at vælge en anden boligstørrelse end referencehusets og dermed også ende på en anden boligpris. Læs mere under 'Bolig'.
Den nuværende referencepris på 1.800.000 kr. er der, hvor smertegrænsen går: hvis den stiger yderligere, så realiserer vi ikke projektet, før prisen er nede i niveau.
Som udgangspunkt bliver bofællesskabet en ejerforening. Men hvis der kan skabes en finansieringsmodel, hvor det er økonomisk optimalt at danne en andelsboligforening tages det op til beslutning i foreningen.
De månedlige fællesudgifter (drift af fælleshus, fællesarealer m.m.) forventes at ligge på 800-1.000 kr. per husstand.
AT TÆNKE NYT OG ANDERLEDES
At bygge bæredygtige, gode boliger til en pris, der er væsentlig lavere end markedet generelt, kan godt realiseres. Også uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller projektering.
Det kræver, at vi som foreningen tager aktiv del i hele processen, at vi tænker nyt og at vi går anderledes til opgaven: Bl.a. derfor bygger vi huse med et lille fodaftryk; bruger træ som byggemateriale; sætter husene på skruefundament; er i tæt dialog med rådgiver og byggefirmaet og undgår flere at de fordyrende mellemled i projekterings- og byggefasen.
Back to Top